Bản cài đặt đã được đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt
BXH Nổ hũ
  • Hạng
  • Tên Hiển Thị
  • Thắng
Hướng dẫn tải file cài đặt

BƯỚC 1

Bấm chọn tải file cài đặt

Mở file vừa tải về, thông thường sẽ có dạng *.apk

BƯỚC 2

Bật cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn khác CHPLAY

Bấm chọn OK

Bấm chọn cài đặt

BƯỚC 3

Trở về màn hình chính

Chọn biểu tượng SUMVIP để trải nghiệm

Hướng dẫn tải file cài đặt

BƯỚC 1

Bấm chọn tải file cài đặt

Ấn cài đặt SumClub và đợi ứng dụng cài đặt

BƯỚC 2

Mở Cài Đặt Chung sau đó ấn vào Quản lý Thiết bị

Chọn ứng dụng cần xác nhận sau đó ấn Xác nhận

BƯỚC 3

Trở về màn hình chính

Chọn biểu tượng SumClub để trải nghiệm